หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 
 

อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
 
 
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
 

ขอเชิญ ประชาชนทั่วไป หรือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะ * * *  ประชาชน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เขียนโดย   คุณ นายธรรมรัฐ การะเกษ

วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 14.52 น. [ IP : 183.89.124.204 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703