หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
 
 
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ อบต.วังตะ * * * พ.ศ. ๒๕๕๙
 

อาศัยความตาม ประกาศ กสทช. ข้อ ๑๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะ * * *  จึงได้ออกระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะ * * *  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHEIZER) ของหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะ * * *  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙


เขียนโดย   คุณ นายธรรมรัฐ การะเกษ

วันที่ 7 ต.ค. 2561 เวลา 13.29 น. [ IP : 183.89.125.164 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877