หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 


นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์
ปลัด อบต.วังตะกู
 
กองช่าง
 


นายมานพ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.


นายศักดิ์ชัย สอนมี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวเพ็ชรรัตน์ แสงบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายภาณุพงศ์ แก้วท้วม
จ้างเหมา
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703