หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 


นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์
ปลัด อบต.วังตะกู
 
กองคลัง
 


นางนงค์ลักณ์ วิลัยรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวรจนา ภูผา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวปาริชาติ สีรัก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวิตรี โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาววรารัตน์ ดีหมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวภูริชญา สีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นายชัฏกวินทร์ บุญมาก
จ้างเหมา
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703