หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 


นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์
ปลัด อบต.วังตะกู
โทร : 081-888-2979
 
สำนักปลัด
 


นายธนากร บุญก๊อก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังตะกู
โทร : 086-929-1399


นายธรรมรัฐ การะเกษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวธัณญลักษภ์ หมีดำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายฐาวริศว์ กลับศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวชนัญญา อินทร์ขุนทศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.


นางจิตรลดา ฟักเมือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายณัฐวัฒน์ สูงประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววีณา สีตะมา
คนงาน


นายอภิสิทธิ์ รัตนเกต
คนงาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877