หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 


นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์
ปลัด อบต.วังตะกู
 
สำนักปลัด
 


นายธนากร บุญก๊อก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังตะกู


นายธรรมรัฐ การะเกษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวธัณญลักษภ์ หมีดำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายฐาวริศว์ กลับศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวชนัญญา อินทร์ขุนทศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.


นางจิตรลดา ฟักเมือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายณัฐวัฒน์ สูงประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรรณี สิงห์ทอง
คนงาน


ว่าง
คนงาน


นางกัญญารัตน์ พรมหาร
จ้างเหมา
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703