หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธนากร บุญก๊อก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
โทร : 086-929-1399
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธนากร บุญก๊อก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-929-1399


นางนงค์ลักษณ์ วิลัยรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-838-9048


นายมานพ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-564-8914
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   หน่วยตรวจสอบภายใน