หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์
ปลัด อบต.วังตะกู
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธนากร บุญก๊อก
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนงค์ลักษณ์ วิลัยรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมานพ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง