หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการจัดการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือนักพัฒนาชุมชน [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือประชาชน [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชนฯ อบต.วังตะกู [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน อบต.วังตะกู [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.วังตะกู [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือประชาชน [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877