หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะกู ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ื 3 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ฉบับที่ 4 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ฉบับที่ 3 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมาย่าด้วยการควบคุมอาคาร [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
กฎกระทรวงประกาศอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877