หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมาย่าด้วยการควบคุมอาคาร [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
กฎกระทรวงประกาศอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877