หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 
 

อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านผู้ประสบสาธารณภัย [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สำรวจพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 3 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้ารที่ ครั้งที่ 1 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)  
 

 
 
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703