หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 10 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 9 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 8 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 7 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 6 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 5 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 4 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 3 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านผู้ประสบสาธารณภัย [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สำรวจพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 3 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้ารที่ ครั้งที่ 1 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703