หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
- งานราชการทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบล
- งานบริหารงานบุคคล
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทาสารณภัย
- งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบล
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานบริการการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนา เร่งรัดและ จัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานบริหารทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877