หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 


 
กิจกรรมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
 

09 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู งานนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยมี นายทองสุข พานพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เป็นประธานในการเปิดประชุม โดยมีเนื้อหารการประชุม ดังนี้
- การพิจารณาเห็นชอบ (ยกร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่ม องค์กร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องสภาพพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 มีความถูกต้อง
- พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 เพื่อมากำหนดในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22(1)
   โดยมี นางกันยารัตน์ กาฬรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอบางมูลนาก ร่วมเวทีความคิดเห็นด้วย และมีผู้ร่วมประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะกอกงอ, ตัวแทนจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำประดาเหนือ , ผู้แทนภาคราชการ, ผู้แทนภาคประชาชน ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2566 เวลา 10.43 น. โดย คุณ ธรรมรัฐ การะเกษ

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/39

ลำดับภาพที่ 2/39

ลำดับภาพที่ 3/39

ลำดับภาพที่ 4/39

ลำดับภาพที่ 5/39

ลำดับภาพที่ 6/39

ลำดับภาพที่ 7/39

ลำดับภาพที่ 8/39

ลำดับภาพที่ 9/39

ลำดับภาพที่ 10/39

ลำดับภาพที่ 11/39

ลำดับภาพที่ 12/39

ลำดับภาพที่ 13/39

ลำดับภาพที่ 14/39

ลำดับภาพที่ 15/39

ลำดับภาพที่ 16/39

ลำดับภาพที่ 17/39

ลำดับภาพที่ 18/39

ลำดับภาพที่ 19/39

ลำดับภาพที่ 20/39

ลำดับภาพที่ 21/39

ลำดับภาพที่ 22/39

ลำดับภาพที่ 23/39

ลำดับภาพที่ 24/39

ลำดับภาพที่ 25/39

ลำดับภาพที่ 26/39

ลำดับภาพที่ 27/39

ลำดับภาพที่ 28/39

ลำดับภาพที่ 29/39

ลำดับภาพที่ 30/39

ลำดับภาพที่ 31/39

ลำดับภาพที่ 32/39

ลำดับภาพที่ 33/39

ลำดับภาพที่ 34/39

ลำดับภาพที่ 35/39

ลำดับภาพที่ 36/39

ลำดับภาพที่ 37/39

ลำดับภาพที่ 38/39

ลำดับภาพที่ 39/39
<<
>>
X
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877