หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 

 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ได้นำ #หนังสือคู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ได้นำ #หนังสือคู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2564 เวลา 10.27 น. โดย คุณ ธรรมรัฐ การะเกษ

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877