หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 

 
ชุมสภา อบตฺ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562  
 

        วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จัดประชุมสภา อบตฺ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังตะกู นายสมนึก เพิ่มสวัสดิ์ ประธานสภา อบต.ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 โดยมี นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายทองสุข พานพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูและรองนายก อบต. ทั้ง 2 ท่าน คือ นายสมบูรณ์ รอดต๊อดและนายสมาน แปรสนม เพื่อดำเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติผ่านการประชุมสภา อบต.ในด้านการบริหารราชการ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2562 เวลา 14.33 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703