หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 


นายสมนึก เพิ่มสวัสดิ์
ประธานสภา อบต.วังตะกู
 


นางไฉน แก้วท้วม
รองประธานสภา อบต.วังตะกู


นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์
เลขานุการสภา อบต.วังตะกู
 
 


นายมานพ จันทร์บัว
ส.อบต.วังตะกู หมู่ที่ 1


นางนฤมล ปลัดสูงเนิน
ส.อบต.วังตะกู หมู่ที่ 1


นายเมธี เบ้ากุล
ส.อบต.วังตะกู หมู่ที่ 2


-ว่าง-
ส.อบต.วังตะกู หมู่ที่ 2


นายชำนาญ กะเสาทอง
ส.อบต.วังตะกู หมู่ที่ 3


นายมงคล ธูปพนม
ส.อบต.วังตะกู หมู่ที่ 3


นายจำนงค์ ปานนุ่น
ส.อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4


นายสิทธิศักดิ์ ปังเกตุ
ส.อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4


นายจันทร์ หิตเทศ
ส.อบต.วังตะกู หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703