หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 
 

อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 นายสำลี พานพงษ์
กำนันตำบลวังตะกู
 
 


นางปราณี จันทร์โม้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายนำชัย ทองอยู่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายพีรพงษ์ พุกเปี่ยม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายเนตร ปานนุ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายสมศรี สมพงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสุเทพ บุญเสรฐ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายคมาคม อินทร์อ้าย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นางสาวแมว เฉลิมเชื้อ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายสมบัติ สอนภาษิต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


นายเอกอมร นันทพฤกษา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11


นายสุพจน์ เสริมเผือก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 086-037-4703