หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2