หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ท่าเสา   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-8575 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.ท่าเสา   ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.สำนักขุนเณร   จ้างออกแบบจ้างออกแบบปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลสำนักขุนเณร บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแห้ง ใกล้ที่นางเพียร วรรณศรี ถึงใกล้ที่นานางลำพู แผลงชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.สำนักขุนเณร   จ้างออกแบบจ้างออกแบบปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย ตำบลสำนักขุนเณร บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทรย้อย ใกล้บ้านนายประจักษ์ ฉิมพุฒ ถึงใกล้ที่นานายเจิด หาญกลิ้ง จำนวน 3 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.สำนักขุนเณร   จ้างออกแบบปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลสำนักขุนเณร บริเวณถนนคันคลองบุษบงค์บ้านห้วยแห้ง ใกล้บ้านนางแสงจันทร์ มีสำรอง ถึงใกล้บ้านนายเด่น หนูวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.โพธิ์ไทรงาม   จ้างจัดทำป้ายกำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.วังหว้า   จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.งิ้วราย   จ้างเหมาจัดทำอาหารวันพร้อมน้ำดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.ท่าหลวง   จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และแฟกซ์ รุ่น Brother FAX-๒๙๕๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.คลองทราย   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) 1 ธ.ค. 2564
อบต.คลองทราย   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ โรงเรียนในเขตตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) 1 ธ.ค. 2564
อบต.โพธิ์ประทับช้าง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ประทับช้าง ประจำวันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีวันทำการ จำนวน ๑๒ วัน ๆละ ๒๐.-บาท มียอดเด็กเล็กทั้งสิ้น ๔๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
ทต.กำแพงดิน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.ห้วยแก้ว   ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนในสำนักงานเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.ห้วยแก้ว   ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 762
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877