หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ยกฐานะจากสภาตำบลวังตะกู จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวงตะกู ลำดับที่ 1090 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
พ.ศ. 2535
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก ตั้งอยู่เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 9 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิจิตรเป็นระยะทางโดยประมาณ 74 กิโลเมตรตำบลวังตะกู มีเนื้อที่โดยประมาณ 35,734.35 ไร่ หรือ 57.175 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังกรด
ตำบลห้วยร่วม
อำเภอบางมูลนาก
อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยเขน, ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบสูง มีลำคลองไหลผ่าน สภาพความอุดมสมบูรณ์ของน้ำมีพอสมควรเพราะลำคลองจะ มีน้ำน้อยมากในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีระบบชลประทานในหมู่บ้าน
 
   
โดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาวจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิอากาศจึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน
 
 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,660 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,787 คน คิดเป็นร้อยละ 48.83

หญิง จำนวน 1,873 คน คิดเป็นร้อยละ 51.17
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,136 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 64.01 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   วังตะกู 68 56 124 33  
2   ห้วยเรียงเหนือ 116 121 237 87
  3   วังตะกู 40 47 87 26  
4   วังอีแร้ง 141 150 291 109
  5   มะกอกงอ 220 248 468 146  
6   หนองกะทอ 119 106 225 66
  7   ลำประดาเหนือ 301 303 604 178  
8   ลำประดากลาง 152 147 300 83
  9   วังขอนซุง 334 377 711 212  
10   โคกกระถิน 115 127 242 77
  9   วังตะกู 49 56 105 32  
10   ห้วยเรียงกลาง 132 135 267 87
    รวม 1,787 1,873 3,660 1,136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-619-877